Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

boroboro
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapkz451 pkz451
boroboro
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaoutofmyhead outofmyhead
boroboro
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
boroboro
4499 05df
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoutofmyhead outofmyhead
boroboro
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viavolldost volldost
boroboro
Reposted fromjohn-d john-d viaidylla idylla
boroboro
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 vianiskowo niskowo
6268 4eed

Everybody needs winking Neil Patrick Harris on their blog. 

Reposted fromlynusrynu lynusrynu viapkz451 pkz451
boroboro
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viapkz451 pkz451
boroboro
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viapkz451 pkz451
boroboro
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viafranklymydear franklymydear
boroboro
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viapkz451 pkz451
boroboro

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viapkz451 pkz451
boroboro
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja vianiewychowana niewychowana
boroboro
Uwielbiałam ten moment kiedy przyciągałeś mnie do siebie bardzo mocno, zupełnie jakbym zaraz miała uciec. A ja przecież absolutnie nie chciałam uciekać nigdy i nigdzie, bo kochałam Cię jak nikogo wcześniej. Stawałam wtedy na palcach, oboje się śmialiśmy i czuliśmy, że jest tak jak powinno być.
— Skąd więc ten czas przeszły?

July 31 2017

boroboro
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viaeternaljourney eternaljourney
boroboro
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney

July 28 2017

boroboro
7432 9afa 500
Reposted fromdramaturg dramaturg viazachlanny zachlanny
boroboro
Pamiętasz, jak to było, kiedy pocałowałaś go pierwszy raz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl