Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

boroboro
boroboro
boroboro
6022 4fdf 500
Reposted fromyetzt yetzt viavolldost volldost

July 27 2017

boroboro
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaadurowe adurowe
boroboro
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
Reposted frombanitka banitka viasmorzando smorzando
boroboro

July 26 2017

1305 bb6a
Reposted fromohnina ohnina viasarkastyczna sarkastyczna
boroboro
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaaynis aynis
boroboro
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaaynis aynis
9308 2a71
Reposted fromLittleJack LittleJack viastraycat straycat

July 25 2017

0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viaaynis aynis
boroboro
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxmartii xmartii
boroboro
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
boroboro
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii

July 24 2017

3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialexxie lexxie
boroboro
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
boroboro
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
boroboro
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
boroboro
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
boroboro

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl