Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

boroboro
2484 52cc
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc
boroboro
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamyszkaminnie myszkaminnie

May 29 2017

boroboro
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viafullmoon fullmoon
boroboro
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viakamykowata kamykowata

May 26 2017

boroboro
boroboro
0321 b9b8 500
boroboro
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 23 2017

boroboro

srgtibbs:

Youve angered the great deku tree

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viasiostra siostra
boroboro
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viasomebodytolove somebodytolove
7422 a610 500
Me, since some years now...
Reposted fromdropfuzz dropfuzz viarealityisabitch realityisabitch
boroboro
boroboro
1745 5bd4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaspizowyratler spizowyratler

April 19 2017

boroboro
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viapalina palina
boroboro
boroboro
7480 db7b
"i got your back,homie" [A-team]
Reposted fromnazarena nazarena viayourhabit yourhabit
boroboro
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
boroboro
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Reposted frommartinif16 martinif16 viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl