Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

boroboro
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viapalina palina
boroboro
boroboro
7480 db7b
"i got your back,homie" [A-team]
Reposted fromsiegmunda siegmunda viayourhabit yourhabit
boroboro
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
boroboro
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
Reposted frommartinif16 martinif16 viaaynis aynis
boroboro
8504 e462
Reposted fromtfu tfu viapulczynski pulczynski
boroboro
3919 a0ad
Potwierdzam.
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viahouda houda
boroboro
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viapulczynski pulczynski

April 18 2017

boroboro
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaaynis aynis
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaaynis aynis
boroboro
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis

April 17 2017

Sometimes you’re 23 and standing in the kitchen of your house making breakfast and brewing coffee and listening to music that for some reason is really getting to your heart. You’re just standing there thinking about going to work and picking up your dry cleaning. And also more exciting things like books you’re reading and trips you plan on taking and relationships that are springing into existence. Or fading from your memory, which is far less exciting. And suddenly you just don’t feel at home in your skin or in your house and you just want home but “Mom’s” probably wouldn’t feel like home anymore either. There used to be the comfort of a number in your phone and ears that listened everyday and arms that were never for anyone else. But just to calm you down when you started feeling trapped in a five-minute period where nostalgia is too much and thoughts of this person you are feel foreign. When you realize that you’ll never be this young again but this is the first time you’ve ever been this old. When you can’t remember how you got from sixteen to here and all the same feel like sixteen is just as much of a stranger to you now. The song is over. The coffee’s done. You’re going to breathe in and out. You’re going to be fine in about five minutes.
Sylvia Townsend Warner, The Winter of the Air.
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
boroboro
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamayamar mayamar
Gdy Ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę
Chcę z Tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę
Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę
— “Marsz, marsz” (via sen-poety)
boroboro
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
Reposted frometer eter viafckit fckit
boroboro
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
boroboro
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaNoemiJustine NoemiJustine
boroboro
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viafckit fckit
boroboro
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viasomebodytolove somebodytolove
boroboro
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl