Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

boroboro
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
boroboro
6189 628e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaola4650 ola4650
boroboro

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapalina palina

September 14 2017

boroboro

September 06 2017

boroboro
2967 ddee 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaathlin athlin
4621 8031
Reposted fromzprycaz zprycaz
boroboro
6036 3b70 500
Reposted fromverronique verronique viajoannna joannna
boroboro
Reposted fromshakeme shakeme viajoannna joannna
boroboro
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo
4371 637d 500

chuckdrawsthings:

mystery solved

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling vianiskowo niskowo
boroboro
4608 2c19
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutofmyhead outofmyhead
boroboro
4630 2be0 500
Reposted fromohwow ohwow
boroboro
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo

September 01 2017

1914 1901 500
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viajoannna joannna
boroboro
boroboro
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaaks aks
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viajoannna joannna
boroboro
  
Reposted fromfandoms fandoms viainmybetterworld inmybetterworld
boroboro
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viastolatstolat stolatstolat

August 29 2017

2829 b9ca 500
dziewiąta pozycja na liście "rzeczy do zrobienia po sesji"!
Reposted fromlivela livela viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl