Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

boroboro
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapannakojot pannakojot
boroboro
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakojot pannakojot
boroboro
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viaiwannabeyour iwannabeyour
boroboro
9693 5010 500
Fumiko Kawa
boroboro
2315 b554 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaMerelyGifted MerelyGifted
boroboro
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viaZircon Zircon
boroboro
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viaelusive elusive
boroboro
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaelusive elusive
boroboro
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaIriss Iriss
boroboro
6745 6808 500
boroboro
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
boroboro
8492 893d 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
boroboro
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
6947 cc92 500

spongebobsquarepants:

Marvel: ‘Infinity War is the most ambitious crossover event in history’

Me:

Reposted fromtron tron viaMerelyGifted MerelyGifted
boroboro
9240 d215 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie

February 05 2018

boroboro
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapralina pralina
boroboro

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

January 23 2018

6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viaJustuska Justuska

January 04 2018

boroboro
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans

December 28 2017

boroboro
Żegnaj
Wyprowadź się z mych snów
Już nigdy więcej
Zamknęłam serce
Żadnych wspomnień
I żadnych twoich słów
— Ania Dąbrowska-Porady na zdrady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl