Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

boroboro
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
boroboro

June 13 2017

boroboro
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viaola4650 ola4650
boroboro
boroboro
0776 ebc8 500
Reposted fromantihec antihec vianaelienn naelienn

June 02 2017

boroboro
Reposted fromjohn-d john-d viakanikani kanikani
boroboro
boroboro
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viazucha zucha
boroboro
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
boroboro
7329 460b
Reposted fromparkaboy parkaboy vianesrait nesrait

May 31 2017

boroboro
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder vialittle-things little-things
boroboro
boroboro
Gdyby ktoś zapytał mnie jaki mamy dzień tygodnia, nie wiedziałbym... dni zbiegły się w jeden czas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 30 2017

6645 ca67 500

sampsans:

This is literary genius

Reposted fromstfn stfn viakanikani kanikani
boroboro
2484 52cc
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc
boroboro
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamyszkaminnie myszkaminnie

May 29 2017

boroboro
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viafullmoon fullmoon
boroboro
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viakamykowata kamykowata

May 26 2017

boroboro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl