Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaelusive elusive
boroboro
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
boroboro
5971 caf3 500
boroboro
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
boroboro
boroboro
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
boroboro
6911 f9e2 500
Reposted fromwoodpile woodpile viamyszkaminnie myszkaminnie
boroboro

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
boroboro
8719 17b1 500
Reposted fromoll oll vianiedoskonalosc niedoskonalosc
boroboro
boroboro
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaaksamitt aksamitt
boroboro
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaamarus amarus

October 11 2018

boroboro
5931 478c 500
Reposted fromzalewajka zalewajka viacylonapplepie cylonapplepie
boroboro
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
boroboro
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaelusive elusive
4313 4361
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vialunoliel lunoliel
boroboro
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viagray gray
boroboro
Te stare płyty weź, lubiłaś je
I tak na pamięć znam ich każdy dźwięk
— Kortez - Od dawna już wiem
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaelusive elusive
boroboro
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
boroboro
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl