Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

boroboro
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapralina pralina
boroboro

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

January 23 2018

6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viaJustuska Justuska

January 04 2018

boroboro
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans

December 28 2017

boroboro
Żegnaj
Wyprowadź się z mych snów
Już nigdy więcej
Zamknęłam serce
Żadnych wspomnień
I żadnych twoich słów
— Ania Dąbrowska-Porady na zdrady
boroboro
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viajoannna joannna
boroboro
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viapralina pralina
boroboro
Tak bardzo Cię lubię
Reposted fromula ula viairmelin irmelin
boroboro
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viairmelin irmelin
8462 f5a4 500
boroboro
boroboro
boroboro

December 04 2017

boroboro
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viatysiace-mysli tysiace-mysli
boroboro
4677 531b 500
boroboro
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viatysiace-mysli tysiace-mysli
boroboro
Nie każda dziewczyna marzy o księciu z bajki, niektórym wystarczy żaba z charakterem.
Reposted frommefir mefir viatysiace-mysli tysiace-mysli
boroboro
7093 5431 500
1492 e461

October 25 2017

boroboro
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl