Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

boroboro
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialexxie lexxie
boroboro
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaabsolem absolem
boroboro
The future is unwritten. What will be will be.
— James J. Frey, The Calling
Reposted frommslexi mslexi vianattaly nattaly
boroboro

Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny. 

— "Mały Książę"
Reposted fromurszulka urszulka vianattaly nattaly
boroboro
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
boroboro
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor vianattaly nattaly
boroboro
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahole-love hole-love

March 25 2017

0687 2251 500
boroboro
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
boroboro
boroboro
7870 4538
Reposted fromusual usual viamyszkaminnie myszkaminnie
6598 ad5b 500

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

March 23 2017

boroboro
2576 d0a2
Reposted fromonionrings onionrings vialost-in-space lost-in-space
boroboro
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viapasazer pasazer
boroboro
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
boroboro
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaelusive elusive
boroboro
boroboro
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viaKahlua Kahlua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl