Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

boroboro
5931 478c 500
Reposted fromzalewajka zalewajka viacylonapplepie cylonapplepie
boroboro
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
boroboro
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaelusive elusive
4313 4361
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vialunoliel lunoliel
boroboro
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viagray gray
boroboro
Te stare płyty weź, lubiłaś je
I tak na pamięć znam ich każdy dźwięk
— Kortez - Od dawna już wiem
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaelusive elusive
boroboro
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
boroboro
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld
boroboro
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
boroboro
Ja po prostu sobie ze sobą nie radzę.
— „Pierwsza miłość”
boroboro
boroboro
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viadancingwithaghost dancingwithaghost

September 26 2018

boroboro
Nie bój się zranienia. Lepiej wzbić się w niebo i upaść, niż nigdy nie poczuć, jak ziemia usuwa ci się spod nóg. Nawet chwilowa radość jest lepsza niż całkowity jej brak.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
boroboro
3272 2d22
Kocham słowo cherlawy.
boroboro
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan - "No i Ja"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagonnabebetter gonnabebetter
boroboro
boroboro
1453 3ec5 500
Reposted fromtfu tfu viagonnabebetter gonnabebetter
boroboro
7352 be3b 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
boroboro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl